pašuokomis

pašuokomis
pašúokomis adv. LKKVI79, pašúokom Jnšk, Dgl šuoliais, šuoliuojant, šokinėjant: Kiškis bėga pašúokom JI,XXIX. Pašúokomis bėgti K.Būg. Meška bėga pašúokom Ds. Matai, Jono arklys bėga kai varlė pašuokom: kuldinkšt, kuldinkšt Ds.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • keperzuoti — keperzuoti, uoja, ãvo J žr. kepersuoti. 1. Kv paliuokomis, pašuokomis bėgti. 2. eiti taip, kad kojos pintųsi, svyruojant, krypuojant: ^ Du kiūkso, du niūkso, du spygso, keturi keperzuo[ja] (karvė) Ms …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašūkomis — pašūkomìs adv., pašūkõms žr. pašuokomis: Ans iš policininko rankų išspruko ir pabėgo pašūkoms į mišką Slnt …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”